Det er oppe i tiden, at medarbejderen skal sættes i centrum, og at det gammeldags, topstyrede hierarki skal udfases. Der skal nu være plads til individet, og det er ikke længere nok, at virksomheden blot får sin profit. Ens arbejde skal give mening for medarbejderen, og lederen skal trække sig længere væk og give mere slip. Men hvordan fungerer det i praksis? Det besvarer jeg i blogindlægget, der er målrettet ledere, der ønsker at tage del i denne ledelsestil og medarbejdere, der er en del af den.

Tovejs-lytning er en nødvendighed

Et team, som skal klare sig godt, udmærker sig ved, at alle lytter efter. Det er nemlig ikke kun lederen, der skal lytte; det er så sandelig også medarbejderen. Også kaldet gensidigt feedbackloop eller bare en veludviklet feedbackkultur, hvilket bl.a. Successteam.com understøtter ganske smart.

Den nye ledelsesform, hvor ansvaret uddelegeres til medarbejderen, og den topstyrede leder træder til side, stiller nogle langt større krav til medarbejdere, der nu skal lytte aktivt og afkode organisationens bevægelser og vibrationer. Her taler jeg om medarbejdere, der ikke har haft den fornødne træning i ledelse, men under det nye ledelsesparadigme skal stå på ”egne ben”. Hvor det før kun var lederen, der kunne udstikke opgaver, skal medarbejderen i højere grad selv tage ansvar og handle proaktivt, for at virksomheden skal klare sig godt.

Helt konkret skal medarbejderen i højere grad end før evne at spørge om retning, formål og form, når de mere åbne opgaver skal løses, eftersom udfaldsrummet ikke længere er nær så begrænset. Heri samspillet mellem leder og medarbejder. Lederen skal sætte tydelige ord på retning, men ikke mere end at medarbejderen skal formå at afgrænse opgaverne til netop sit felt og arbejdsområde. Det er en svær balance, men med tovejskommunikation opnår man en sammenhængsdynamik, der frigiver tid hos lederen og giver en masse frihed til medarbejderen, i forhold til hvordan arbejdsdagen tilrettelægges, og udfordringer håndteres.

Simple råd fra min hverdag og guidelines til at få succes som medarbejder i den nye ledelsesform

I en dagligdag med nærmest ingen definerede rammer qua min rolle i at starte mange nye virksomheder op i Brand New Ventures står min kollegaer ofte i helt nye situationer, som ganske vist minder om situationer fra tidligere virksomheder, men alligevel er forskellige fra gang til gang og fra startup til startup. Her kommer tre lette trin, som kan følges for at fjerne de fleste misforståelser og sikre mest mulig frihed hos den ansatte, så han eller hun kan forvalte sin rolle og sit ansvar bedst muligt. Når opgaver skal udføres, så husk på følgende:

  1. Er opgaven, du har fået, forstået? Der er kun én måde at finde ud af det på: Spørg, gentag og uddyb med supplerende spørgsmål over for din leder. Hvad forventer din leder, at outcom skal være, når du er færdig?
  2. Tydeliggør, hvor meget tid du forventer at sætte af, og hvordan du kommer i mål og løser opgaven. En opgave kan ses fra mange vinkler. Sørg for, at der er enighed om det væsentligste. Her handler det ikke om en liste ned til mindste detalje, men om et overordnet niveau.
  3. Er opgaven så ny, at du ikke har løst en lignende før, så spørg en, der har (så du ikke skal opfinde den dybe tallerken og undgår at begå åbenlyse fejl, som den erfarne aldrig ville begå). Det er bedre at bekende kulør og række ud efter hjælp end at gå ned ad en blindgyde og misbruge din og andres tid.

Får du afdækket ovenstående, vil du opleve, at du selv tager styring og kan levere det, der stemmer overens med forventningerne hos din leder eller en anden person på dit team. Netop fordi organisationer bliver fladere, kan det egentlig blot være mellem teamets ansatte, dette udspiller sig. Og så er vi tilbage ved teamet. Det er samspillet, der afgør, om en virksomhed klarer sig godt, og ikke enkeltpersoners indsats. Derfor kan jeg også kun anbefale, at du zoomer ind på en af mine virksomheder, Successteam, der forholder sig til denne teamdynamik, uanset om I sidder remote eller på et fysisk kontor sammen.

Det hele handler om, at man lytter godt efter, hvad hinanden siger, og agerer efter det i et loop af forventning, afklaring og udførelse.

Gå aldrig glip af et blogindlæg – tilmeld dig mit nyhedsbrev.

Leave a Reply