Successteam

Stiftelsesdato: 2019
Stiftere: Werner Valeur, Nadia Nielsson

Successteam – Optimer dit team og få mere succes

Det er i dag tydeligt, at man ikke på samme niveau som tidligere kan følge én konkret model, når det kommer til at lede mennesker. Vi er blevet meget mere opmærksomme på individet, og det faktum at forskellige mennesker skal ledes forskelligt, da vi alle er drevet og motiveret af vidt forskellige ting. Forsøger man at lede alle mennesker på samme måde, risikerer man at tabe dygtige medarbejdere på gulvet, da de ikke nødvendigvis passer ind i den model, man har valgt.

Successteam er en platform, der understøtter teams og udvikling af ledere. Organisationer står i dag overfor store udfordringer med at sikre trivsel og performance i teams. Det har forskellige årsager, men en afgørende faktor er ledere, der enten mangler kompetencer eller forståelse for, hvor medlemmer af teamet reelt set er udfordret, og har brug for støtte og udvikling. Men hvordan opnår man et ærligt billede af, hvordan medlemmer i teamet har det? Tør de overhovedet sige det ærligt til deres leder?

I Successteam måler vi på 4 forskellige parametre; Stress, Performance, Motivation og Tilfredshed. Samtidig måler vi på 3 forskellige niveauer; Ledelse, Kultur og Organisationen som helhed. Vi ser de 4 parametre som de vigtigste, da det i dag er helt tydeligt, at en medarbejders trivsel i et team spiller en kæmpe rolle i forhold til en medarbejders overordnede performance. Kort sagt, er man glad for dét, man laver, og den kultur man befinder sig i, skaber man gode resultater.

Successteam handler IKKE om, at lederen skal kunne måle på den enkelte medarbejder – det handler om, at lederen kan få et ’real-time’ billede af, hvordan et team performer. Ud fra dét billede vil lederen modtage rådgivning om, hvordan de udfordringer der er i teamet, bør håndteres. Så overordnet handler det om at uddanne lederen, og altid sikre sig at personer i teamet har en mulighed for at udtrykke, hvordan de har det – uden at skulle tage en 1:1-samtale direkte med lederen. En leder skal på alle tidspunkter have en præcis indsigt i, hvor godt eller dårligt det går i teamet – og altid udvikle sig mod et endnu bedre samarbejde mellem medlemmer af teamet, bedre resultater og overall performance.

Alt dette faciliterer Successteam.

Se mere på www.successteam.dk