Siden 2019, hvor jeg solgte Billy og året efter stiftede Brand New Ventures, er jeg blevet medejer af knap 20 virksomheder. Her har jeg derfor lært en del om, hvordan de bedste startups rapporterer og tilmed ofte klarer sig markant bedre end dem, der ikke gør. Er du founder og CEO, kan du her få konkret inspiration til, hvordan du som CEO og medejer af et startup kan forbedre din rapportering med afsæt i konkrete råd og fif fra virkeligheden, sådan så også du (og dit team) kan shine og blive anerkendt for din indsats af ejerne 🙂

Lad os dræbe myten om, hvad rapportering er

Det er en gigantisk fejl at tro, at rapportering er en slags afliring af en stribe tal, som stod man skoleret over for nogle overordnede. Det er heller ikke ”bare” at fremlægge nogle tal, fordi det skal man. Nej, rapportering er et styringsredskab til dig selv, dit team og ejerne, som ingen af jer kan undvære. Nu har jeg været lidt efter Excel-rytterne i de sidste indlæg om kreative, men her må jeg rose og kaste stjernestøv over netop dette folkefærd – de er ofte sublime til denne øvelse, selvom langtfra alle får det sat i et sådant system, at det er let at dele med andre. Følger du derfor rapportering stringent, er chancen for succes større, ligesom det er lettere at rette op på forretningen, hvis den sejler eller måske ligger helt stille. Husk på, at hvis du har alle ejernes opbakning undervejs mod dit exit, kan du fokusere på at drive virksomheden fremad og ikke mindst have ekstra tid til at justere og rette op på de ting, der fejler eller skranter (for det kan ikke undgås).

1. Rapportering bør indeholde følgende

Ret tørt, vil nogle synes, men også ganske effektivt og målbart. Når du rapporterer hver måned, kan du lige så godt sætte det hele i system fra starten. Nedenfor finder du den kedelige tjekliste, men så har du en idé om, hvad din rapportering skal indeholde helt lavpraktisk. Og synes du, at rapportering dræber dine celler indefra som en anden farlig virus, så kald det en ejerupdate. Generelt skal din rapportering indeholde fire hjørnestene, som er resumé, omsætning, produkt og budget.

Resumé
Helt lavpraktisk skal dit resumé indeholde og besvare følgende spørgsmål: Hvad er der sket siden sidst? Hvad er værd at fremhæve af gode ting, hvad er der sket af dårlige ting, og har der været nyansættelser/opsigelser eller samarbejder, som er sat på hold? Helt generelt drejer det sig om væsentlige events, som er relevante at fortælle om, og en lille ekstra ting kan være at indsætte et screenshot af ens digitale dashboard (sidst i blogindlægget kommer jeg tilbage til, hvad det skal indeholde).

Omsætning
En væsentlig del handler om omsætning. Derfor skal du redegøre for, hvad der er omsat for om måneden, hvad der er omsat for de sidste 12 mdr., og hvad stigningen er måned for måned. Indsæt gerne en trendlinje over udviklingen af forretningen. Pointen er at give et overblik.

Produkt
I de fleste virksomheder har man et produkt eller en ydelse at sælge. Og har du et it-produkt, sker der hele tiden nye ting med produktet, som er væsentlige at fortælle ejerne om. Det kan fx være, hvad der udvikles på, hvad der er udviklet og måske også screenshots af de nyeste opdateringer.

Budget
Det kan for nogle virke kedeligt, men omvendt er det uhyre interessant, hvor mange penge virksomheden råder over, så man ved, hvad man kan investere i, og hvad man bruger af penge fra måned til måned. Helt lavpraktisk skal du redegøre for, hvad der står på kontoen, og hvorvidt du følger budgettet.

Andet
Der er altid ting, som falder uden for rapporteringens standardpunkter. Her kan du derfor tale om funding, de nye kontorlokaler, I skal flytte ind, eller andre større ting.

2. Sådan bør du agere over for ejerne

Som CEO har du indsigt i forretningen på dagsbasis. Anderledes er det for ejerne – og det kan både gælde for dem, der er en del af driften, og for dem, der er på afstand. Derfor er det centralt, at du sikrer en høj transparens omkring de største udfordringer, men ikke de mindste. Med det mener jeg, at du skal være tydelig om kerneudfordringerne, så de kan diskuteres på bestyrelsesmødet, og undlade at drøfte de mere ligegyldige eller mikroskopiske bump på enhver startupvej.

3. Netværk dig til viden, hvis du ikke har den – og del den bagefter

Sørg for at være en aktiv del af netværk med andre, der kender til din branche, så du bliver klogere igennem relationer, og bring den viden videre til ejerne. Du skal være eksperten som CEO i virksomheden og klæde ejerne på. Man kan sige, at du skal kende konkurrenterne til hudløshed og vide, hvilke trends der afspejler det marked, I befinder jer i. Det er naturligt, at andre ejere kan gøre det samme, men du har brug for det, da det er dig, der sidder med foden på pedalen og rattet i hånden.

4. Kommuniker trends klart og tydeligt

Et af de væsentligste elementer i en succesfuld virksomhed er den positive udvikling og positive trend, forretningen har. Det kan være alt fra salgstal til adaption af produktet eller udbredelsen på markedet. Det er denne sneboldeffekt, alle ønsker sig som ejer: At tingene ruller på skinner. Gør de ikke det, er der måske grus i maskineriet eller en god årsag til, at man må væbne sig med tålmodighed. Uanset hvad er det dit ansvar at kommunikere det klart ud, så både teamet, ejerne og bestyrelsen kan handle på det. Du kan være budbringer, men det ligger også naturligt til rollen som CEO, at man også har idéer til løsningerne på problemerne. Derfor er det også vigtigt, at du som CEO er tilgængelig og let at få fat på.

5. Det vigtigste for ejere kan altså skæres ned til bl.a.:

Trends (hårde og bløde). For enhver ejer er det centralt, at man kan følge med i, hvordan teamet har det, og hvordan det klarer sig.
Økonomi (budget, omsætning og nøgletal). Det er centralt, at der er styr på virksomhedens nøgletal, men også at du som CEO sikrer, at teamet følger dem og ar ekser inden for disse rammer.
Resultater (mål fraveget eller nået). Til syvende og sidst handler det om at nå sine mål, så dette er et iboende fokus for enhver succesfuld CEO.

Følg derfor op på udvikling, større tiltag og ændringer og ikke mindst events, der kan have stor betydning for fremtiden. Det er vigtig information for ejerne.

6. Overhold den plan, I er blevet enige om

Hold dig til planen, medmindre gode argumenter taler for noget andet. Og skifter du kurs, så meddel ønsket om skiftet og få bekræftet af ejerkredsen, at de er enige, såfremt det er en tilstrækkeligt stor beslutning. Virksomheden er ikke kun din egen, men alle ejernes. Jo flere ejerandele, jo mere værdi tillægges ejeren. Det skal både respekteres og vurderes, når planer lægges og prioriteres.

7. Kend din og andres roller og beføjelser

Kend rollerne i virksomheden. Hvem er CEO, hvad gør du som ejer, og hvad gør andre på teamet? Vid, hvornår du er leder, og hvornår du sidder i bestyrelsen. Det er virkelig vigtigt, at man handler inden for sit mandat og sin rolle med henblik på at sikre en letforståelig organisation med klare kommunikationsveje og ikke mindst klare linjer for, hvor linjerne går. Det kan for nogle CEO’er være ekstra svært at kende denne rolle, hvis de ejer mindre end 50 % af virksomheden og skal være en del af bestyrelsen. Her vil man gå fra at være den, der bestemmer i driften, og til en, som er blandt flere, der bestemmer i bestyrelsen. En elegant og svær balance, så gør dig nogle tanker herom.

8. Opsang: Alt det, du ikke skal gøre

Du har mange kasketter på som CEO og medejer i et startup, så det er svært at nå det hele til topkarakter, men sørg som minimum for at undgå følgende tre ting:

 • Skifte kurs unødigt
 • Dyrke for mange ting på én gang
 • Arbejde med det forkerte.

Hvert punkt kræver sit eget afsnit. Det første handler om, at du skal holde dig inden for spillepladen, som man har fastsat og defineret med de øvrige ejere eller bestyrelsen. Det er en tillidssag at være CEO, men det er også ens pligt at sørge for, at virksomheden løbende afstemmes op imod virkeligheden. Det bringer mig til næste punkt. Dyrk ét fokus ad gangen, og læg al eller det meste af din energi i virksomheden fremfor at sprede den over alt for meget. Det kan være forskellen på fiasko og succes. Til sidst er det uhyre vigtigt, at du tuner ind på det allervigtigste hele tiden, sådan så du ikke pludselig spilder tiden med det forkerte. Én ting er sikker: Du kan ALTID bruge mere tid. Og netop derfor skal du kun afsætte tid til det yderst nødvendige.

9. Et sidste fif til at gøre rapportering til en leg og brugbar

Det er klart, at en månedlig rapportering er god for ejerne, men sørg for, at teamet automatisk kan følge med på et ”Dashboard”, som viser de vigtigste nøgletal for forretningen. Det giver et fokus, ligesom teamet lærer, hvad der er vigtigt at følge med i. Et forslag til disse nøgletal kunne for et SaaS-firma være:

 • MRR med procentuel vækst siden sidste måned, indeks i forhold til budget, fordeling af kundetyper (små, mellem og store) procentuelt
  Signups i løbet af måneden samt procentstigning i forhold til forrige måned og target
 • CAC (altså penge brugt på at få signups ind divideret med omkostninger til dem, som har skaffet kunderne – fx alle penge i marketingbudgettet og over tid sælgernes løn)
 • Aktive brugere målt på antal organisationer og brugere (du må definere, hvad en aktiv bruger er)
 • Churn målt på organisationer og brugere
 • Mål på ting, som viser, at virksomheden vokser (du definerer selv, hvad det kunne være for din virksomhed)

Bonusråd: Ager, som du ville forvente, at andre ville rapportere til dig og din nysgerrighed

Helt generelt skal du som CEO overveje følgende ganske nøje og forsøge at sætte dig i de andres sted, når du rapporterer og kommunikerer til ejerne. Det kunne være:

 • Arbejd forudsigeligt og målrettet med initiativer, der er målbare eller åbenlyst værdiskabende.
 • Værn ekstra varsomt om pengene, for de er ikke dine personligt, men alle virksomhedsejernes.
 • Lyt til bestyrelsen eller ejerne. Især hvis de har erfaring inden for netop det sted, hvor din virksomhed er. Du kan spare dig selv for meget tid, fejl og spild ved at lytte til dem, der har stået i en lignende situation.
 • Sørg for at finde dit eget format og send det ud HVER hver måned senest en uge inde i den nye måned i et let læsebart format gerne med grafikker som en PDF-fil

Må du få succes som CEO – forhåbentlig kan du gøre brug af et eller to af rådene ovenfor.

Gå aldrig glip af et blogindlæg – tilmeld dig mit nyhedsbrev.

Leave a Reply